Home » 2018 » July » 18 » Perihal Perkembangan Asuransi
2:21 PM
Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Ja komersants sanemis aizdevumu, lai finansetu savu sutijumu, vins samaksa aizdevejam papildu summu apmaina pret aizdeveja garantiju, lai atceltu aizdevumu, ja sutijums butu nozagts vai pazudis jura. Ap 800. gadsimtu pirms musu eras, Rodas iedzivotaji radija "visparejo videjo raditaju". Tas lava tirgotaju grupam maksat, lai apdrosinatu, ka vinu preces tiek piegadatas kopa. Iegutas premijas tiks izmantotas, lai atmaksatu visiem komersantiem, kuru parvadajumi bija nodariti transportesanas laika vai nu vetras del, vai ari gravja del.24 Atseviski apdrosinasanas ligumi (ti, apdrosinasanas polises, kas nav saistitas ar aizdevumiem vai cita veida ligumiem) tika izgudrots Dzenova 14. vieta gadsimta, ka ari apdrosinasanas grupas, kuru pamata bija iznomatas zemes ipasumtiesibas. Pirmais zinams apdrosinasanas ligums datets ar Dzenovu 1347. gada, un nakamaja gadsimta kugosanas apdrosinasana attistijas plasi, un premijas intuitivi mainijas ar riskiem3. Sie jaunie apdrosinasanas ligumi lava apdrosinasanu atdalit no ieguldijumiem, to lomu atdalisana, kas vispirms izradijas noderigi juras apdrosinasana.

Apdrosinasana kluva daudz sarezgitaka Apgaismibas laikmeta Eiropa, un attistijas specializetas skirnes. Ipasuma apdrosinasanu, ka mes to sodien pazistam, var izsekot Londonas Lielajam ugunam, kas 1666. gada eda vairak neka 13 000 maju. Ugunsgreka izcelsanas sekas padarija apdrosinasanu "no komforta viedokla neatliekamu, domu apmaina, kas tika atspogulota Sir Christophera Rena ierosinataja vieta" Apdrosinasanas birojam "sava jaunaja plana Londona 1667. gada. "4 Vairaki meginajumi veikt ugunsdrosibas shemas neko nemaina, bet 1681. gada ekonomists Nicholas Barbon un vienpadsmit partneri izveidoja pirmo ugunsdzesibas apdrosinasanas uznemumu -" Apdrosinasanas biroju majam "- Royal Exchange centra, lai apdrosinatu kiegelus un ramjus majas. Sakotneji vina Apdrosinasanas birojs bija apdrosinajis 5000 maju.5 Vienlaikus kluva pieejamas pirmas apdrosinasanas shemas uznemejdarbibas riska parakstisanai. Perihal Perkembangan Asuransi

Views: 22 | Added by: Dwijaya | Tags: Perihal, Perkembangan, asuransi | Rating: 0.0/0
Total comments: 0